PHÒNG HỌP CHO THUÊ I-SHARE

Hiện I-Share có 02 loại phòng họp

Phòng họp nhỏ

Diện tích: 10m2

Sức chứa: 4-5 người

Trang bị: bàn, ghế, clip chart, wifi, trà nước

Phòng họp lớn

Diện tích: 18 m2

Sức chứa: 8 – 10 người

Trang bị: bàn, ghế, máy chiếu, bảng viết, wifi, trà nước


BẢNG GIÁ THUÊ PHÒNG HỌP I-SHARE

 

LOẠI PHÒNG HỌP

 

GIÁ THUÊ THEO GIỜ (VNĐ/ buổi)

8:00 – 17:00

 

GIÁ THUÊ THEO BUỔI (VNĐ/ buổi)

8:00 – 12:00/

13:00 – 17:00

 

GIÁ THUÊ THEO NGÀY

(VNĐ/ ngày)

(8:00 – 17:00)

 

GHI CHÚ

 

Phòng họp nhỏ

(4-6 người)

 

200.000

 

700.000

 

1.300.000

Bàn, ghế, clip chart, wifi, trà nước

 

Phòng họp lớn

(8 – 12 người)

 

300.000

 

1.100.000

 

2.100.000

 

Bàn, ghế, wifi, trà nước, máy chiếu

 

     · Giá thuê ngoài giờ ngày thường: x 1,5, thuê chiều thứ 7/ ngày chủ nhật x 2

     · Khách thuê văn phòng được giảm 30% trên giá này

 

LOẠI PHÒNG HỌP

 

GIÁ THUÊ THEO GIỜ (VNĐ/ buổi)

8:00 – 17:00

 

GHI CHÚ

 

Phòng họp nhỏ

(4-6 người)

 

200.000

Bàn, ghế, clip chart, wifi, trà nước

 

Phòng họp lớn

(8 – 12 người)

 

300.000

 

Bàn, ghế, wifi, trà nước, máy chiếu

 

     · Giá thuê ngoài giờ ngày thường: x 1,5, thuê chiều thứ 7/ ngày chủ nhật x 2

     · Khách thuê văn phòng được giảm 30% trên giá này

 

LOẠI PHÒNG HỌP

 

GIÁ THUÊ THEO BUỔI (VNĐ/ buổi)

8:00 – 12:00/

13:00 – 17:00

 

GHI CHÚ

 

Phòng họp nhỏ

(4-6 người)

 

700.000

Bàn, ghế, clip chart, wifi, trà nước

 

Phòng họp lớn

(8 – 12 người)

 

1.100.000

 

Bàn, ghế, wifi, trà nước, máy chiếu

 

     · Giá thuê ngoài giờ ngày thường: x 1,5, thuê chiều thứ 7/ ngày chủ nhật x 2

     · Khách thuê văn phòng được giảm 30% trên giá này

 

LOẠI PHÒNG HỌP

 

GIÁ THUÊ THEO NGÀY

(VNĐ/ ngày)

(8:00 – 17:00)

 

GHI CHÚ

 

Phòng họp nhỏ

(4-6 người)

 

1.300.000

Bàn, ghế, clip chart, wifi, trà nước

 

Phòng họp lớn

(8 – 12 người)

 

2.100.000

 

Bàn, ghế, wifi, trà nước, máy chiếu

 

    · Giá thuê ngoài giờ ngày thường: x 1,5, thuê chiều thứ 7/ ngày chủ nhật x 2

    · Khách thuê văn phòng được giảm 30% trên giá này

MẠNG XÃ HỘI

© 2017 i-Share. Đã Đăng Ký. Thiết Kế GDSS
https://sister.unpak.ac.id/rtp-slot-demo/