Going Virtual, Going Green

BẢNG GIÁ PHÒNG HỌP i-Share

Dịch vụ phòng họp

 • Phòng họp nhỏ (4-6 chỗ ngồi) • Phòng họp lớn (10 – 12 chỗ ngồi) • Liên lạc: 0964.918.518

Đơn Giá /Giờ

 • 200,000 Vnd • 300,000 VndGiá/Nửa ngày

 • 700,000 Vnd • 1,100,000 VndGiá /Ngày

 • 1,300,000 Vnd • 2,100,000 VndGhi chú

 • Lễ tân, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng

 • Lễ tân, máy chiếu, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng

Bảng giá phòng họp ngoài giờ làm việc trong tuần

 • Phòng họp nhỏ (4-6 chỗ ngồi) • Phòng họp lớn (10 – 12 chỗ ngồi)
 • 300,000 Vnd • 450,000 Vnd
 • 1,050,000 Vnd • 1,650,000 Vnd
 • 1,950,000 Vnd • 3,150,000 Vnd
 • Lễ tân, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng

 • Lễ tân, máy chiếu, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng

Bảng giá phòng họp - Chiều Thứ Bảy và Chủ Nhật

 • Phòng họp nhỏ (4-6 chỗ ngồi) • Phòng họp lớn (10 – 12 chỗ ngồi)
 • 400,000 Vnd • 600,000 Vnd
 • 1,400,000 Vnd • 2,200,000 Vbd
 • 2,600,000 Vnd • 4,200,000 Vnd
 • Lễ tân, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng

 • Lễ tân, máy chiếu, bàn ghế, phòng khách, Wife, kẹp hồ sơ, nước khoáng