Going Virtual, Going Green

Màu xanh trên logo và khẩu hiệu “ Going Virtual, Going Green” (Sử dụng văn phòng ảo là góp phần bảo vệ môi trường) thể hiện mong muốn tạo ra một môi trường làm việc hiện đại và xanh. Khi sử dụng văn phòng ảo, bạn không phải di chuyển đến văn phòng hàng ngày, có thể làm việc tại nhà hoặc bất kỳ đâu, không phải đi lại nhiều - hạn chế được lượng khí thải khi di chuyển, như vậy là đã góp phần bảo vệ môi trường.

Địa chỉ Giao dịch

Zip Code:70000
Country:Vietnam
City:Ho Chi Minh
District:03
Street:151, Vo Thi Sau
Building:Loyal Building
Telephone:+84.8.3936.2222
Fax:+84.8.3936.2999
Email:info@i-share.vn
Văn phòng i-Share:

Khi thuê văn phòng “ảo”, khách hàng chỉ việc lo những hoạt động cốt lõi của hoạt động kinh doanh , còn các vấn đề khác như trang trí văn phòng , kỹ thuật, hệ thống mạng, hệ thống điện, máy tính, nhân viên lễ tân hay thuê xe cộ, tổ chức hội nghị, hội thảo… đều được cung cấp đầy đủ.

Vui lòng liên hệ: 0964.918.518 - Bộ phận Chăm sóc khách hàng